Výlety z hradu -Trips from the castle
Sem vložte podnadpis

Majitelé středověkého hradu Dolní Kounice spolupracují s cestovní agenturou www.BRNOguide.webs.com, která nabízí řadu služeb pro turisty.

BRNOguide se specializuje na průvodcování individuálů až po velké skupiny turistů. Centrála je v Brně a porfolio nabízí půldenní až celodenní výlety a cyklovýlety. Prosím klikněte si na jednotlivé výlety a dostanete detailnější popis o dané lokalitě a samotném výletu.Po načtení výletu prosím použijte pravé tlačítko myši k překladu do češtiny.

1. Propast Macocha a Punkevní jeskyně

2. UNESCO towns Třebič a Telč

3. Hrad Pernštejn

4. Zámky Lednice, Valtice - za vínem

5. Slavkovské bojiště

6. Vinné sklepy, ochutnávka - návštěva hradního vinného sklepa a dalších místních sklepů, ochutnávka vína, včetně degustace červeného vína FRANKOVKY - známé z tohoto kraje.

7. Výlety "na přání klienta" = výlety ušité na míru

8. Aquapark, vodní sporty a plavání v rekreační oblasti Pasohlávky

V ČR je 12 UNESCO míst a většina z nich leží blízko Brna v rámci půldenních výletů.

Doprava je zajištěna klimatizovanými mikrobusy a autobusy.

Pro více iínformací, prosím kontaktujte:

Helena Svedova z www.BRNOguide.webs.com

Owners of a medieval castle Dolni Kounice cooperate with guides from travel agenciy www.BRNOguide.webs.com, which offers a range of services for tourists.

BRNOguide specializes in guiding Individual and small groups of tourists. The headquarters iare n Brno and a portfolio offers half-day and full-day trips and even bike tours. Please click on the various tours and get a detailed description of the location and the trip itself.

1. The PUNKVA Cave and theMacocha Abyss

2. UNESCO towns Trebic and Telc

3. The Pernštejn Castle

4. The LEDNICE, Valtice chateaux - Wine region

5. The AUSTERLITZ Battlefield 

6. Wine cellars, tasting - visit the castle wine cellar and other local cellars, including tasting red wine Lemberger - known as FRANKOVKA in this region.

7. Tailor made trips

8. Aqua Park, water sports at the PASOHLAVKY       recreation center 

The Czech Republic has 12 UNESCO sites, and most of them are located near Brno within a half-day trips.

Transportation is provided by A/C minibuses and buses.

For more iformation, please contact:

Helena Svedova from www.BRNOguide.webs.com

              Zámek Lednice - LEDNICE Chateau

                 Plže - vinné sklepy z 15. století - Wine cellars in PLZE from the 15th century

                  Vodní nádrž Nové Mlýny a rekreační oblast Pasohlávky - Water reservoair NOVE                               MLYNY and the recreational area PASOHLAVKY