INVESTUJTE DO HRADU / INVEST INTO THE CASTLE
Sem vložte podnadpis

Nabízíme Vám jedinečnou příležitost zhodnotit své peníze u nás na hradě - bezpečně a pod vlastní kontrolou.

Jak? Pronájmem hradního apartmánu/ů na středověkém hradě Dolní Kounice u Brna (video hradu)

Obvykle se jako investice nebo zhodnocení peněz nabízí vklad do fondů. To má svá rizika v tom, že nevíte, co se s vašimi penězi děje. Ty nejlepší fondy nabízí investice do firemních akcií - to má však rizika, která každý podnikatel zná.

Nabízíme bezpečné investování, jakým je oveřeně vždy investování do ubytování, bydlení, turistiky. Investujete-li do výstavby domu, bytu, hradního apartmánu, vždy víte, v čem jsou peníze uloženy, vždy jsou podloženy konkrétní hodnotou objektu a vždy se bude bydlet a ubytovávat.

Ceny za ubytování a tedy i výnosy budou kopírovat inflaci, změny kurzu. Po celou dobu trvání investice budete průběžně získávat podíl na výnosech a mít možnost aktivně zvyšovat výnosnost. Budete tedy stále vědět jak Vaše investice funguje.

Uvědomili jsme si, že díky popularitě organizování svatebních hostin chceme rozšířit služby poskytované na hradě a v hradní bývalé sýpce budujeme hradní podkrovní pokoje. Chceme se s Vámi podělit o možnost investic a proto nabízíme:

Pronájem

Jednotlivých podkrovních pokojů o rozměrech od 11 - 45m2 v restaurované hradní sýpce s výhledem na Pálavské vrchy nebo na hlavní palác.

We are offering unique opportunity to capitalize your money safely at the Dolni Kounice Castle, Czech Republic.

How? Lease a castle room/s, at a medieval Dolni Kounice Castle near Brno in the Czech Republic.

Usually investing in various funds represents common way of investment. However, it has its own risk not knowing what's going on with your money. The best funds offer investment in corporate shares - but it also has risks, of which every businessman is aware.

We are offering safe investments - investment into accommodation, housing and tourism as it has always been safe. If you invest in the construction of a house, apartment or castle apartment, you always know where the money is stored, it is always represented by concrete value of the property.

Prices for accommodation, and hence revenue, will copy inflation and exchange rate changes. Throughout the duration of the investment you will earn revenue share and be able to actively increase returns. So you'll always know how your investment works.

We realized that thanks to the popularity of organizing wedding receptions, we want to extend the services provided at the castle and in the castle former granary we are building castle attic rooms. We want to share your investment opportunity and we are offering:

Lease

of individual attic room/s from 11 to 45 square meters in a restored castle granary with a view of the protected Biosphere Palava hills or view of the main palace.

Prosím čtěte více zde.... Please read more info here...