Aktuální nabídka investování - Current Investment offer
Sem vložte podnadpis

Výnosný podnájem 

Nejbezpečnější, nejatraktivnější, nejpřehlednější a nejpohodlnější zhodnocování Vašich peněz, přilepšení na důchod, doživotní renta.

Pronajměte si v ČR, bezpečné a krásné zemi, apartmán na středověkém hradě a nebo v moderním proskleném domě v nádherném prostředí s vysokou nabídkou zážitků, a užívejte si jak krásné dovolené, tak bezpečné výnosy z jejich dalších pronájmů.

Družstvo RECIPROCITA jako garant tohoto pozoruhodného způsobu zhodnocování peněz využívá oblíbeného a stále rostoucího zájmu o nákup rekreačních nemovitostí a apartmánových domů a jejich další pronájem v době, kdy objekt vlastníci sami neužívají.

Na rozdíl od těch, co si nemovitosti kupují a musí se starat o jejich provoz, údržbu, opravy a hlídání před vykradením, klienti tohoto systému jen nemovitost používají pro sebe, svou rodinu či firmu a inkasují podíl na výnosech z dalšího pronájmu. O všechny starosti se za ně stará RECIPROCITA, ze svého podílu na výnosech, tedy pro investory zdarma.

Je to garantovaný, bezpečný a dlouhodobý příjem, neboť bydlet a rekreovat se bude vždy.

Minimální investice 350 tisíc Kč(13,5 tisíc Euro), maximální prakticky neomezená- možnost více apartmánů.

Garantované zhodnocení 5%p.a., Podíl na výnosech až 40%

Výplaty zhodnocení a výnosů každým rokem.

P.S.Je to příležitost a nabídka realitním agenturám, makléřům, finančním poradcům, iniciativním a aktivním lidem, zejména však firmám a všem investorům. Všem, kteří hledají dlouhodobý, bezpečný, stále kontrolovatelný způsob zhodnocování vložených prostředků, nebo přivýdělku, doživotní renty.

Vypisujeme odměnu 7% z částky získané za pronájem apartmánu. Tato odměna v sobě zahrnuje veškeré náklady a poplatky spojené se získáním smluvního partnera a je splatná po podpisu podnájemní smlouvy a zaplacení celé smluvní zálohy na budoucí podnájem po dobu platnosti podnájemní smlouvy.                      

Jsme Vaše jistota výnosů a renty bez rizika ztráty investice. Neváhejte a kontaktujte nás. Rádi Vám zodpovíme jakékoliv dotazy.

Družstvo RECIPROCITA,

614 00 BRNO, Vranovská 19

tel.:602 736 953, 

email :inforeciprocita@seznam.cz


The advantageous lease

This offer represents the safest, most attractive, most transparent and most comfortable capitalization of your money, and extra income to your retirement.

In the beautiful, stable and safe Czech Republic, we are offering to lease/sub-lease an apartment/s in a medieval DOLNI KOUNICE Castle which is located in a beautiful countryside offering great range of experiences, beautiful holidays and safe Lease returns.

RECIPROCITA Cooperative, a guarantor of this remarkable way of capitalization of money, exploits the popularity and growing interest in buying holiday homes and apartment houses and further sub-lease of those properties when property is not used by the owners themselves.

Unlike the others, who buy assets and have to take care of operation, maintenance, repairs of the assets; the clients of this Lease System use property for themselves, their family or business partners, and earn a share from the revenues from lease. RECIPROCITA takes care of all the worries mentioned above.

This LEASE offer represents guaranteed, safe and long-term income - therefore people will always look for accommodation and holiday places.

Minimum investment is CZK 350,000 (EUR 13,500), maximum investment is unlimited - the possibility of leasing more apartments.

Guaranteed interest 5% p.a. , Revenue share is up to 40%, paid every year.

This is an opportunity and offer for the real estate agencies, brokers, financial advisers, initiative and active people, companies and investors and for those who are looking for a long-term, safe and controllable way of income.

We are offering a 7% reward from the amount for Lease for an apartment. This reward includes all costs and fees associated with the referral of a contractual partner and is payable after signing a Lease Agreement and payment of the whole contractual deposit on future lease.

We would be happy to discuss this offer in details. Please do not hesitate to contact us. We will be happy to asnwer any question.


RECIPROCITA Cooperation,

614 00 BRNO, Vranovská 19, CZECH REPUBLIC

Phone: ++420 737 590 036, 

e.mail:  inforeciprocita@seznam.cz