Investice do hradního pokoje - Invest into castle attic room in the Czech Republic 
Sem vložte podnadpis

Nabízíme Vám jedinečnou příležitost zhodnotit své peníze u nás na hradě - bezpečně a pod vlastní kontrolou. 

Jak? Pronájmem hradního apartmánu/ů na středověkém hradě Dolní Kounice u Brna (video hradu)   

Obvykle se jako  investice nebo zhodnocení peněz nabízí vklad do fondů. To má svá rizika v tom, že nevíte, co se s vašimi penězi děje. Ty nejlepší fondy nabízí investice do firemních akcií - to má však rizika, která každý podnikatel zná.

Nabízíme bezpečné investování, jakým je oveřeně vždy investování do ubytování, bydlení, turistiky. Investujete-li do výstavby domu, bytu, hradního apartmánu, vždy víte, v čem jsou peníze uloženy, vždy jsou podloženy konkrétní hodnotou objektu a vždy se bude bydlet a ubytovávat.

Ceny za ubytování a tedy i výnosy budou kopírovat inflaci, změny kurzu. Po celou dobu trvání investice budete každoročně získávat podíl na výnosech a mít možnost aktivně zvyšovat výnosnost. Budete tedy stále vědět jak Vaše investice funguje.

Uvědomili jsme si, že díky popularitě organizování svatebních hostin chceme rozšířit služby poskytované na hradě a v hradní bývalé sýpce budujeme hradní podkrovní pokoje. Chceme se s Vámi podělit o možnost investic a proto nabízíme:

Pronájem 

Jednotlivých podkrovních pokojů o rozměrech od 11 - 45m2 v restaurované hradní sýpce s výhledem na Pálavské vrchy nebo na hlavní palác.

Plánek pokojů najdete zde: 

Informace o městě Dolní Kounice: (Video)

Dostupnost:

Hrad je velmi příznivě situován cca 25 km jižně od Brna po dálnici směrem na Vídeň ve vinařské oblasti proslulé odrůdou Frankovkou  a slouží jako základna k výletům do Jihomoravského kraje. Zde je info, jak se dostat k hradu různými dopravními prostředky.

Aktivity na hradě a v blízkém okolí:

Reference o možnostech dlouhodobého pronájmu hradních pokojů:

We are offering unique opportunity to capitalize your money safely at the Dolni Kounice Castle, Czech Republic.

How? Lease a castle room/s, at a medieval Dolni Kounice Castle near Brno in the Czech Republic. 

Usually investing in various funds represents common way of investment. However, it has its own risk not knowing what's going on with your money. The best funds offer investment in corporate shares - but it also has risks, of which every businessman is aware of.

We are offering safe investments - investment into accommodation, housing and tourism as it has always been safe. If you invest in the construction of a house, apartment or castle apartment, you always know where the money is stored, it is always represented by concrete value of the property.

Prices for accommodation, and hence revenue, will copy inflation and exchange rate changes. Throughout the duration of the investment you will earn yearly revenue share and be able to actively increase returns. So you'll always know how your investment works.

We realized that thanks to the popularity of organizing wedding receptions, we want to extend the services provided at the castle and in the castle former granary we are building castle attic rooms. We want to share your investment opportunity and we are offering:

Lease 

of individual attic room/s from 11 to 45 square meters (484.37 ft2) in a restored castle granary with a view of the protected Biosphere Palava hills or view of the main palace.

Room plan can be found here: 

Video  about the town of Dolni Kounice:

Location and address 

The castle is very conveniently located about 25 km south of Brno in the wine region close to the motorway towards Vienna and serves as a base camp for trips to the South Moravian region rich in history, culture and is dotted with chateaux. 

Activities at the castle and nearby vicinity

Tell a friend  about the possibilities of a long-term lease of the castle rooms:.

Podkroví se předělává na podkrovní pokoje.

We are planning to build attic rooms in the attic.

Projektová dokumentace - Pics showing the cross sections and layout

Klikněte na obrázky pro zvětšení  - click on the pics to make them bigger

Vizualizace plánovaných pokojů na hradě v Dolních Kounicích - 

Vizualization of the planned attic rooms at DOLNI KOUNICE Castle in the Czech Republic

Řekněte vašim známým o nás...

Share this idea with your friends...

V případě nejasností Vám rádi zodpovíme jakékoliv vaše dotazy. 

We will be happy to answer any questions.