Gallery
Sem vložte podnadpis

1 První brána                                 1 First Gate

B Barbikán                                    B Barbican

2 Druhá brána                              2 Second gate

3 Hlavní vstup do paláce             6 Main entrance                                                               to palace

H Bašty - hospodářská stavení    3 Bastions

S. Bývalá sýpka - ubytování          4 Former granary                                                           -acommodation

Z Hlavní palác                                5 Main palace

L Tajná chodba do kláštera           secret passage to    Rosa Coeli                                   Rosa Coeli                                                                       Convent