Restaurace - Restaurant
Sem vložte podnadpis

Hradní restaurace

Hrad má vlastní vyhlášenou restauraci schopnou zajistit jakýkoliv výběr teplých a studených jídel pro 20 až 2,000 osob naráz. Restaurace je v provozu pouze po dobu konání akcí na hradě. Akce na hradě s restauračním provozem jsou buď pro veřejnost, nebo pro uzavřené společnosti - rodinné a firemní akce.

Teprve po otevření hradních apartmánů koncem roku 2017 se počítá s tím, že pro ubytované a jejich návštěvníky bude v provozu hradní restaurace včetně hradní vinárny po celou sezónu. V přípravě je také otevření hradní kavárny s občerstvením o víkendech, kdy je hrad rovněž otevřen veřejnosti.

Z výše uvedeného je zřejmé, že personál hradu věnuje velkou péči kvalitě restauračního provozu, který je zabezpečován především pro klienty hradu. Do doby otevření ubytovacích apartmánů zde tedy veřejnost může najít pouze jednoduché občerstvení v kavárně hradu po dobu víkendů s prohlídkami hradu. Restaurační provoz hradu můžete ochutnat pouze jakou součást objednané skupiny nebo v rámci akcí pro veřejnost.    

Castle Restaurant

The castle has its own renowned restaurant capable of providing hot and cold dishes from 20 to 2,000 people at a time. The restaurant is open only during castle events - which are either for the public for closed parties - family and corporate events.

After the opening of the castle apartments at the end of 2017 it is planned to open the castle restaurant including castle winery throughout the whole season. We are also preparing to open the castle outdoor café which will be open at the weekends, when the castle is open to the public.