Dolní Kounice Castle, the Czech Republic

Welcome to DOLNI KOUNICE Castle in the Czech Republic

Vítejte na hradě v Dolnich Kounicích

Hledáte-li hradní hotel poblíž Brna, není nic lepšího než vyzkoušet pobyt na hradě z 12. století. Hradní zdi 3,5 metrů silné, které byly svědkem mnoha událostí, Vám poskytnou klidné prostředí, kam se můžete ubrat po denodenním stresu. Hrad, který je chráněn na kopci, obklopen 10 hektary zeleně, vinicemi a lesem, se nachází pouhých 25 km na jih od Brna. Náš hrad je výborně umístěn pro obchodníky mířící do Vídně, Bratislavy, pro turisty směřujících do vinařských oblasti s centry jako je UNESCO Lednice, Valtice a Mikulov. Nabízíme Vám také pronájem hradu pro organizování konferencí, "team building", nebo organizování svateb.

Hrad v sobě unikátně spojuje kouzlo 12. století se zařízením z 21. století. Nabízíme romantická zákoutí pro organizování svateb a dále pokoje nejenom pro svatebčany, pro účastníky různých hradních atrakcí a nově nabízíme možnost dlouhodobého pronájmu hradních podkrovních pokojů. Máme i hladomornu. Více informací získáte na telefonním čísle +420 602 736 953.

Samotný hrad bude již brzy nabízet ubytování ve 20 podkrovních apartmánech s možností rozšíření apartmánu o vedlejší pokoj v bývalé hradní "Sýpce". Polovina pokojů má nádherný výhled na Pálavské kopce, vzdálených asi 30 km, druhá polovina má výhled do areálu hradu. 

Hrad Dolni Kounice je v soukromém vlastnictví.

"Jsme poctěni tím, že se můžeme o hrad starat a zachovat ho pro příští generace. Rádi se s vámi podělíme o různé hradní "poklady", historii hradu a příběhy vážící se k hradu."

Pro návštěvníky hradu máme připraveny tyto aktivity

1. prohlídka hradu

2, pobyt na hradě

3, výlety z hradu

4, akce: kurz přežití

5, svatební obřady a hostiny

6, Pronájem hradu firmám

7, ochutnávka vína, místních specialit

8, vyzkoušejte si dobové kostýmy a brnění

9, nechte se provést hradem samotným "hradním pánem"


Welcome to DOLNI KOUNICE Castle in the Czech Republic 

If you are looking for a castle hotel near Brno, the Czech Republic, there is nothing better than staying at the castle from the 12th century. Castle walls 3.5 meters thick have witnessed many events will provide a peaceful environment, where you can refresh after a busy day. The castle, which is protected on a hill, surrounded by 10 hectares of greenery, vineyards and woods, is located just 25 km south of Brno. Our castle is perfectly located for business people heading for Vienna, / Austria/ 'Bratislava, /Slovakia/ or for tourists or bikers travelling to wine region with centres such as UNESCO LEDNICE, Valtice and Mikulov. We also rent the Castle for organizing conferences, "team building" or organizing weddings.

Castle itself uniquely combines the charm of the 12th century with the devices of the 21st century. We offer romantic hideaways for organizing weddings, as well as rooms for wedding guests not only for the participants of the various castle attractions, and now we are offering possibility of long-term lease of the castle attic rooms. We also have a dungeon. For more information please call +420 737 590 036.

The castle will very soon offer 20 attic rooms (rooms might be extended by another room) in the former castle "Granary". Half of the rooms have nice views of the Palava hills, about 30 kilometres away; the other half overlooks the main Castle. 

Dolni Kounice Castle is privately owned by the ZOUBEK Family.

"We are honoured that we can take care and thus preserve it for future generations. We are happy to share with you the various castle "treasures" history and stories pertaining to the castle."

Castle activities

1, tour of a Castle

2, stay at the castle

3 trips from the castle

4, events: survival course

5, wedding ceremonies and receptions

6, Castle rental to companies and private entities

7, wine tasting, local specialties

8, try on time costumes and armour

9, be guided by the "castle lord"

Majitel hradu pan Zoubek Vás zve na hrad... 

The owner of the Dolni Kounice castle Mr. Zoubek invites you to the castle (info only in Czech)

Hrad Dolní Kounice vpravo nad městečkem Dolní kounice - Town of Dolni Kounice and the castle perched on top right hill

                     František Zoubek, majitel hradu při prohlídce s klienty z USA - 

                    Frantisek Zoubek -  castle owner guiding a group of American tourists

Vlevo na úpatí hradu se nachází mystický klášter Rosa Coeli - mystic Rosa Coeli convent below the Dolni Kounice Castle

Svatby na hradě jsou velmi populární - Castle weddings are very popular at the Castle

Nedaleko hradu se nachází bývalý hradní a klášterní vinný sklep nabízející vína pod značkou ROSA COELI mimo jiné pro tuto oblast charakteristické červené víno  FRANKOVKU

Former castle wine cellars offering typical red wine famous for this region can be visited  from the castle